21 mars

Vad händer just nu?

Det börjar dofta lite vår i luften. Men det är ju inte vilken vår som helst, utan det är våren då bygget av Kunskaps- och Kulturcentrum ska börja. Bakom kulisserna arbetar våra inredningsarkitekter, Liljewalls arkitekter , med personalgruppen på biblioteket för att ta med sig all kunskap och erfarenhet de innehar. Personalgrupperna har sedan ett år tillbaka […]

15 november

Hälsningar från arbetsgrupp Mobila biblioteken

Hälsningar från arbetsgrupp Mobila biblioteken

Hej från Mobila biblioteken 🙂 När kommunen nu skall bygga ett nytt Kunskaps- och Kulturcenter kommer det innebära en stor förbättring för oss som arbetar med de mobila biblioteken. Vi kommer nämligen få ett garage till våra biblioteksfordon i det nya huset. För oss blir detta ett lyft då vi slipper all logistik med att […]

9 november

Hej från barn- och ungdomsgruppen

Hej från barn- och ungdomsgruppen

Precis som tidigare nämnt har vi olika arbetsgrupper som arbetar inför det nya biblioteket. Ni har redan fått läsa mer om några av dessa och nu är det dags för oss på barn- och ungdomsgruppen att presentera lite av vårt arbete. 🙂 När vi fick i uppdrag att fundera på en helt ny barn- och […]

25 oktober

Hälsningar från Info/Service gruppen!

Hälsningar från Info/Service gruppen!

Det  var under hösten 2016 som Info/Service gruppen bildades. Medlemmarna består av personal från stadsbiblioteket, några av våra filialer samt konsumentrådgivning. Med andra ord en spännande grupp som möjliggör olika infallsvinklar på de ämnen som vi diskuterat. Uppdraget för vår grupp har varit att titta närmare på bland annat entréerna, flöden, arbetssätt och bemötande. Stora områden […]

18 oktober

Meröppet och utveckling

Meröppet och utveckling

Vet ni vad meröppet innebär? Meröppet är en term inom biblioteksvärlden  som i korthet innebär att man har utökade öppettider utan att det finns personal på plats. Det är ett sett att göra biblioteket mer tillgängligt för fler målgrupper, så att så många som möjligt ska kunna besöka biblioteket på de tider som passar dem. […]

20 september

Arbetsgrupper och användarundersökningar

Hej från Biblioteket! Sedan i september 2016 har vi på biblioteket arbetat intensivt med vår utvecklingsprocess. Vi har varit indelade i olika arbetsgrupper som har haft i uppdrag att bland annat ta fram behov och önskemål från våra respektive målgrupper. För att göra detta har vi gjort olika undersökningar, fokusgrupper, samtalsintervjuer, medborgardialoger, studiebesök, workshops och […]