20 september

Arbetsgrupper och användarundersökningar

Hej från Biblioteket! Sedan i september 2016 har vi på biblioteket arbetat intensivt med vår utvecklingsprocess. Vi har varit indelade i olika arbetsgrupper som har haft i uppdrag att bland annat ta fram behov och önskemål från våra respektive målgrupper. För att göra detta har vi gjort olika undersökningar, fokusgrupper, samtalsintervjuer, medborgardialoger, studiebesök, workshops och […]

13 september

Enkätundersökning

Hej alla biblioteksanvändare och icke-användare! 🙂 I vintras 2016/2017 gjorde biblioteket en stor enkätundersökning för att ta reda på hur nöjda våra besökare är och vilka önskemål och förväntningar som finns på det nya biblioteket. Syftet var främst att få underlag för att förbättra biblioteket och den service som erbjuds. Resultatet av denna enkät vill […]

6 september

Kunskaps- och kulturcentrum

Kunskaps- och kulturcentrum

Hej från ledningen! Arbetet med ett nytt stadsbibliotek i Falkenberg har på ett sätt kommit halvvägs denna veckan. Planeringen av kommunens nya Kunskaps- och kulturcentrum är nu avklarat och vi övergår i bygg- och inredningsfasen. I augusti 2013 gjordes den första genomgången av de funktioner och ytor som skulle behövas i ett nytt stadsbibliotek. Sommaren […]