21 november

Vi presenterar: ARGUS

Kunskaps- och kulturcentrum har fått ett namn Vid sitt sammanträde den 20 november fastställde kultur- och fritidsnämden, baserat på projektgruppens arbete, genom ett enhälligt beslut att det kunskaps- och kulturcentrum som nu byggs i Falkenberg ska heta Argus. Under två månader fick Falkenbergsborna möjlighet att skicka in namnförslag via kommunens hemsida. Av alla förslagen som […]