Kunskaps- och kulturcentrum har fått ett namn

Vid sitt sammanträde den 20 november fastställde kultur- och fritidsnämden, baserat på projektgruppens arbete, genom ett enhälligt beslut att det kunskaps- och kulturcentrum som nu byggs i Falkenberg ska heta Argus.

Under två månader fick Falkenbergsborna möjlighet att skicka in namnförslag via kommunens hemsida. Av alla förslagen som kom in, föll valet till slut på Argus.

Namnet Argus syftar till tidskriften Then swänska Argus som gavs ut på 1700-talet av Olof von Dalin. Med sitt enkla språk som var lätt att förstå, fick läsaren kunskap om aktuella händelser i hela samhället, något som på den tiden var unikt. Förutom associationer till svensk språkhistoria och kunskap, har namnet en lokal anknytning till Olof von Dalin som föddes utanför Falkenberg på Vinbergs prästgård. Olof von Dalin var en falkenbergare som gjorde avtryck som journalist, bibliotekarie, rikshistoriker och inte minst lärare för Gustav III som barn.

Bidragsgivare till namnförslaget Argus är falkenbergsbon Elisabeth Andrén, som kommenterade såhär när det blev känt:
”Åh så kul, Olof von Dalin var ju Falkenbergs förste rikskändis. Han var mycket mångsidig och gjorde stora avtryck i Sveriges kultur och brukar kallas landets förste journalist”.

För att namnet Argus också ska passa ihop med de kringliggande gatorna i den nya stadsdelen Krispeln har även Stadsparken och de nya gatorna och platserna namngetts. Hela området har inspirerats av Olof von Dalin och hans bildnings- och kulturtema. Som historieskrivare skrev han också ”Svea Rikes Historia” och gjorde en stor bildningsinsats genom att göra den lättläst. Argus och platserna omkring bygger på hans anda.

– Namnsättningen stärker områdets karaktär av kultur, bildning, konst och kunskap genom kopplingen till Olof von Dalins gärningar inom dessa områden säger Per Johansson, ordförande Kultur och Fritidsnämnden.

Klicka här för att läsa mer om bakgrunden till namnet eller här för att läsa mer om planerna för omgivningarna runt Argus.

Inlägg av den 21 november, 2018 i Bibliotekshistoria, KKC | Inga kommentarer

Lämna oss ett meddelande