21 november

Vi presenterar: ARGUS

Kunskaps- och kulturcentrum har fått ett namn Vid sitt sammanträde den 20 november fastställde kultur- och fritidsnämden, baserat på projektgruppens arbete, genom ett enhälligt beslut att det kunskaps- och kulturcentrum som nu byggs i Falkenberg ska heta Argus. Under två månader fick Falkenbergsborna möjlighet att skicka in namnförslag via kommunens hemsida. Av alla förslagen som […]

22 november

En hälsning från förr

När man letar i gömmorna kan man hitta många spännande saker. Katarina Larsson från RIAN Designmuséum fann något roligt för oss på biblioteket. År 1960, 1 mars kunde man läsa i tidningen om ”Falkenbergs nya stolthet – stadsbiblioteket”. Bild på hela artikeln. Texten under bilden: ” T H Stadsbibliotekarie Arne Thorsbeck vid Valter Bengtssons ”Baron […]