Vad säger mobila bibliotekens låntagare om verksamheten?

Under Maj gjordes en undersökning hos mobila bibliotekens låntagare, för att utvärdera verksamheten och kolla hur låntagarna/besökarna såg på framtiden. Här kommer ett utdrag ur svaren från denna undersökning.

Hur skulle du vilja ha det mobila biblioteket i framtiden?

Det är bra som det är: 18 st svarade ja.

Andra kommentarer:

Utskjutande del
Kaffemaskin
Lokala företag följer med och har provsmakningar
Stanna längre på hållplatsen
Större
Tips på nya böcker
Bra service – fortsätt med det
Känner personalen
Mer filmer/barnfilmer
Posttjänst där man får boken i brevlådan
Viktigt att det fortsätter finnas!
Mer tidningar
Äppelhylla – utlån av koncentrationssaker (klämbollar osv)
Konstutställningar

Hur skulle du vilja ha det på de mobila biblioteken i framtiden?

Eller hur ser ditt dröm-mobila bibliotek ut?

Lämna oss ett meddelande