Vad händer just nu med KKC?

Byggupphandlingen är nu slutförd och avtalet har gått till företaget Serneke som kommer bygga Kunskaps- och kulturcentrum.

Kunskaps- och kulturcentrum är Falkenbergs största investeringsprojekt någonsin. Irene Wigroth, chef för bygg- och projektenheten på Falkenbergs kommun hoppas att bygget startar under våren, för att sedan stå klart vid årsskiftet 2019-2020.

Mer information hittar ni på denna länk till samhälle & trafikavdelningen på Falkenbergs Kommuns hemsida.

Inlägg av den 24 januari, 2018 i KKC | Inga kommentarer

Lämna oss ett meddelande