Hur kommer det se ut när det är färdigbyggt?

Det nya biblioteket kommer att ligga inuti byggnaden Kunskaps- och Kulturscentrum, där även några av gymnasieskolans lokaler kommer finnas. Byggnaden kommer att placeras mellan gymnasieskolans hus 3 och stadsteatern. Ingången kommer strategiskt placeras mot vägen så den blir inbjudande och tillgänglig för alla.

På bilden nedan ser ni illustrationen för hela området ”Krispeln”, observera att det endast är delen med biblioteket och gymnasieskolans hus 3 som är fastställt. Den delen på bilden som är inringad i rött är det blivande Kunskaps – och Kulturscentrum.

 

I det nya huset kommer biblioteket ta upp en stor del, men bland annat kommer även en aula med scen, ett café, kontor till gymnasiet och biblioteket finnas. Grupprum för biblioteksbesökare och lektionssalar för gymnasiet kommer även få plats. Många av dessa ytor är efterfrågade idag av både biblioteksbesökare och gymnasiet. Detta kommer bli folkets hus! Det kommer märkas ännu tydligare när huset är färdigt och vi lanserar mer-öppet på stadsbiblioteket. Mer om detta längre fram.

 

Bilden ovan är ritningen för bottenplan, alltså det planet som entrén kommer finnas på och även halva bibliotekets yta. Ni ser även här vart aulan kommer placeras. Om ni tycker det är svårt att se, finns även dessa ritningar uppsatta i stadsbiblioteket, kom gärna och titta!

 

Denna bild är på våning två och visar att det kommer vara högt i tak i bibliotekets del. Plan två är preliminärt tänkt för vuxenavdelning av biblioteket. Det är även här på plan två som övergången till gymnasiets hus 3 kommer att finnas. Sedan tillkommer fler våningar.

 

Vill du veta mer?

Gå in på kommunens hemsida – Kunskaps – och Kulturcentrum

 

Inlägg av den 13 december, 2017 i KKC | En kommentar

1 kommentar

  1. Alicia Högberg
    10 november, 2018

    Jag tycker nya biblioteket ska heta DANTE. Pojken som enade en hel stad ❤❤❤

    Svara

Lämna oss ett meddelande